Jumat, 20 Agustus 2010

RAMALAN GERHANA

Gerhana ing sasi
Suro : Iku ngalamate akeh
wong pitenah, lan akeh
wong kacilakan.
Gerhana ing sasi
Sapar :
Iku ngalamate segoro
surut lan kali akeh kang
asat. Larang udan,
nanging akhire akeh angin
lan udan.
Gerhana ing sasi
Mulud :
Iku ngalamate bakal akeh
udan lan angin.
Gerhana ing sasi
Robi'ul akhir :
Iku ngalamate akeh wong
sugih ngalih panggonan,
wong kang cupet akeh
kang podo kangelan.
Gerhana ing sasi
Jumadil awal :
Iku ngalamate akeh udan
thathit lan bledeg
sesamberan.
Gerhana ing sasi
Jumadil Akhir :
Iku ngalamate lana
sakehing tetanduran,
gogo gampang pakolehe.
Murah gampang golek
pangan, murah kang
sarwo tinuku, gampang
golek kanikmatan.
Gerhana ing sasi
Rejeb :
Iku ngalamate akeh wong
kacingkrangan
'kekurangan'. akeh wong
padudon, akeh bilahi lan
akeh bledeg sesamberan.
Gerhana ing sasi
Ruwah :
Iku ngalamate wong
nenandur kabecikan, akeh
wong manjurung puji.
Gerhana ing sasi
Poso :
Iku ngalamate akeh wong
bungah-bungah, nanging
ono pageblug.
Gerhana ing sasi
Sawal :
Iku ngalamate akeh barat
gede, panggede podo
tukaran, akeh leloro lan
pepati.
Gerhana ing sasi
Dulkaidah :
Iku ngalamate akeh lesus
'angin gede'. Kekayon
akeh sol angowahake
bumi.
Gerhana ing sasi
Besar :
Iku ngalamate akeh wong
kang podo bungah, lan
akeh wong podo
munggah kaji asuko-
suko.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar